/ Ved den gamle veien
Wenche Sunde
05.01.2003

Ved